Obuke

Obuke koje realizujemo

  • Posebna obuka za polaganje stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara.
  • Obuka za polaganje posebnog stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja.
  • Obuka za polaganje stručnog ispita za poslove lica za bezbednost i zdravlje na radu
  • Obuka poverenika i zamenika poverenika civilne zaštite.
  • Obuka štabova za vanredne situacije i kriznih timovima u privrednim društvima i drugim pravnim licima za reagovanje u vanrednim situacijama
  • Priprema i organizovanje vežbi evakuacije.
  • Organizovanje savetovanja, seminara i radionica iz oblasti zaštite i bezbednosti.

Izuzetan nastavni kadar

Tim predavača, trenera i instruktora BSS Akademije čine zaposleni u kompaniji i spoljni saradnici sa bogatim iskustvom u oblastima zaštite od požara, upravljanja vanrednim situacijama, bezbednosti i zdravlja na radu, privatnog obezbeđenja i drugih područja zaštite i bezbednosti. Nastavni kadar BSS Akademije raspolaže kompetencijama prenošenja znanja i veština po savremenim andragoškim principima.

Metodologija koju primenjujemo

U našem radu, insistiramo na participativnom pristupu, posvećujući učesnicima u obuci maksimalnu pažnju. Svi naši nastavni planovi i programi su zasnovani na potrebama polaznika. Uz obuku, učesnici dobijaju priručnik, uz dodatne resurse, koji aktivno koriste tokom obuke, ali i kasnije – u svakodnevnoj praksi. Tokom kurseva, koristimo širok spektar različitih interaktivnih tehnika, poput simulacija, demonstracija, studija slučaja, prezentacija i praktičnih vežbi, uz mnoštvo primera iz prakse.  Mišljenje naših učesnika o obuci nam je izuzetno važno, pa stoga pratimo njihove potrebe pre, tokom i posle realiovane obuke. Na osnovu toga, prilagođavamo i unapređujemo pristup nastavi, kako bismo bili sigurni da će usvajanje znanja  i veština polaznika obuke  dati očekivane rezultate.

Moderan prostor za najbolji kvalitet obuke

Edukativni centar BSS akademija nalazi se u sklopu objekta Balkan Security Services doo,

Brodarska bb/II sprat, Novi Beograd. Savremeno opremljen prostor prostire se na 90 m2, koji je opremljen najmodernijom tehnologijom i nastavnim sredstvima – LCD projektorima i interaktivnim tablama. BSS Akademija ima kapacitet za 60 mesta za polaznike, čime se postiže ugodan boravak i sve uslove za realizaciju efikasnih obuka i svih vidova stručnog usavršavanja.

BSS Akademija - zaštita i bezbednost
Moj nalog