O NAMA

BSS akademija je osnovana u januaru 2019. godine, kao deo kompanije Balkans Security Services, koja prati savremene trendove poslovanja i ima za cilj da pruži kvalitetnu sveobuhvatnu uslugu i objedinjenu odgovornost u skladu sa zahtevima pozitivne zakonske regulative. BSS Akademija nudi kvalitetnu pripremu i realizaciju nastavnih planova i programa i objedinjuje sve potrebe za edukacijom i obukom iz oblasti zaštite i spasavanja na jednom mestu. Tim predavača, trenera i instruktora BSS Akademije čine zaposleni u kompaniji i spoljni saradnici sa bogatim iskustvom u oblastima zaštite od požara, upravljanja vanrednim situacijama, bezbednosti i zdravlja na radu, privatnog obezbeđenja i drugih područja zaštite i bezbednosti.

Misija BSS Akademije

Edukacija i obuka svih fizičkih, pravnih i drugih lica, kojima je potrebno stručno osposobljavanje i usavršavanje iz oblasti zaštite i bezbednosti, u skladu sa zakonom i evropskim standardima.

Vizija BSS Akademije

Moderan sistem za kontinuiranu edukaciju i obuku sa mrežom regionalnih centara, koji objedinjuje sve potrebe za unapređenje znanja i veština iz oblasti zaštite i bezbednosti u Srbiji i regionu.

Naši principi

  • Partnerstvo
  • Timski rad
  • Inovativnost
  • Fleksibilnost
  • Profesionalnost
  • Kontinuirano učenje

Naše usluge

BSS Akademija obezbeđuje edukaciju i obuku u cilju podizanja nivoa osnovnih i posebnih veština, neophodnih za jačanje sistema zaštite i bezbednosti iz oblasti zaštite od požara, upravljanja vanrednim situacijama, bezbednosti i zdravlja na radu, privatnog obezbeđenja i dr. Pružamo kvalitetne pripremne obuke za polaganje stručnih ispita, obuke, obuke poverenika i zamenika poverenika civilne zaštite, vežbe evakuacije, organizujemo savetovanja, seminara i radionica iz oblasti zaštite i bezbednosti. Razvijamo i organizujemo i dodatne kurseve, u saradnji sa stručnjacima iz drugih partnerskih institucija.

Naši klijenti

Naše usluge u edukaciji i obuci namenjeni su širokoj ciljnoj grupi svih onih koji se bave ili nameravaju da se bave poslovima zaštite od požara, upravljanja vanrednim situacijama, bezbednosti i zdravlja na radu, privatnog obezbeđenja i drugih oblasti zaštite i bezbednosti.

Naši partneri

BSS Akademija sarađuje sa velikim brojem domaćih i stranih partnera, što nam omogućava da stalno unapređujemo i proširujemo sadržaje i unapređujemo metodologiju.

Moj nalog