Polaganje stručnog ispita

Na poslednjem stručnom ispitu iz oblasti zaštite od požara održanom 02.06.2021. godine ostvaren je zapažen rezultat. Čak 95% kandidata je sa uspehom položilo ispit.

Svi kandidati su pratili obuku online u organizaciji BSS Akademije.