Posebna obuka kandidata iz oblasti zaštite od požara – AKCIJA

BSS Akademija doo je pokrenula veliku letnju akciju osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara.

Obuka se realizuje online preko Moodle platforme za online obuku uz saglasnost Sektora za vanredne situacije, MUP-a Srbije.

Cena obuke po kandidatu iznosi 25.000,00 dinara bez uračunatog PDV.

Akcija traje od 01.07.2021. do 31.08.2021. godine

Prijavite se putem e_mail-a office@bssakademija.com ili preko Website www.bssakademija.com . Za dodatne informacije pozovite 0800 15 15 14 opcija 3