Zakazivanje termina za stručni ispit

Za 24.06.2021. godine zakazan je stručni ispit za dobijanje licence za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja. Ispit će biti održan u prostorijama BSS Group, Savski nasip 5A, Novi Beograd.

U toku je zakazivanje novih termina za realizaciju stručnih ispita iz oblasti zaštite od požara i upravljanja vanrednim situacijama. Očekuje se da će ispiti biti realizovani za 30 do 40 dana.