Obuke

BSS Akademija obuke

OSNOVNA OBUKA ZAPOSLENIH IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA

Poslodavac je duzan da na osnovu člana 53. Zakona o zaštiti od požara (Sl. Glasnik RS broj 111/2009, 20/2015 i 87/2018) izvrši osnovnu obuku iz oblasti zaštite od požara koja je obavezna i organizuje se za sve zaposlene odmah po stupanju na rad, a najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na rad. Provera znanja zaposlenih vrši se jednom u tri godine.

Struktura osnovne obuke ZOP online

PREUZMITE PDF

Zakon

PREUZMITE PDF

KONTAKT

BSS AKADEMIJA

Savski nasip 5a (Brodarska bb), Novi Beograd
11000 Beograd, Republika Srbija

PIB: 111996854, MB: 21587591

office@bssakademija.com

Call Centar 0800 15 15 14

BSS Akademija je član BSS GRUPE.