BSS Akademija je prva i jedina kompanija u Srbiji koja organizuje obuke elektronskim putem, odnosno online, koristeći Moodle platformu, najprestižniju platformu tog tipa na svetu koju trenutno koristi više od 120 miliona registrovanih korisnika.