Licence

Rešenja i licence BSS za izvođenje obuka:

Rešenjem broj 217-329/19 od 23.01.2020. godine Balkans Security Services je upisan u registar pravnih lica Ministarstva unutrasnjih poslova R Srbije, kao ovlašćena kompanija za izvodjenje posebne obuke za lica koja rade na poslovima zaštite od požara u gradovima: Beograd, Novi Sad, Čačak, Niš, Vranje, Leskovac, Sremska Mitrovica, Bor, Jagodina, Kikinda, Kragujevac, Pirot.

Rešenjem broj 217-1196/19 od 14.6.2019. godine Balkans Security Services je dobio ovlašćenje za organizovanje i sprovođenje obuke za polaganje posebnog stručnog ispita za procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja.

Licenca broj 164-02-00079/2018-01 od 24.10.2018 godine za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu izdata kompaniji Balkans Security Services od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boraĉka i socijalna pitanja.

Moj nalog