Obuke

BSS Akademija obuke

POSEBNA OBUKA I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA DOBIJANJE LICENCE ZA IZRADU PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA I PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA U VANREDNIM SITUACIJAMA

Zakonski osnov: Član 19. i 21. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (Sl. Glasnik RS broj 87/2018) „Procenu rizika od katastrofa i plan zaštite i spasavanja izrađuju privredna društva odnosno druga pravna lica koja imaju ovlašćenje za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja i imaju u stalnom radnom odnosu zaposlena lica koja poseduju licencu za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja.“ „Obuku za polaganje posebnog stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja organizuju i sprovode pravna lica koja su ovlašćena za organizovanje i sprovođenje ove obuke od strane Ministarstva.“

Rizik od katastrofe – struktura

PREUZMITE PDF

Zakon

PREUZMITE PDF

KONTAKT

BSS AKADEMIJA

Savski nasip 5a (Brodarska bb), Novi Beograd
11000 Beograd, Republika Srbija

PIB: 111996854, MB: 21587591

office@bssakademija.com

Call Centar 0800 15 15 14

BSS Akademija je član BSS GRUPE.