Obuke

BSS Akademija obuke

PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA I DOBIJANJE LICENCE O PRAKTIČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU.

Zakonski osnov: Član 37. i 54. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (Sl. Glasnik RS broj 101/2005, 91/2015 i 113/2017) „Poslove bezbednosti i zdravlja na radu može da obavlja lice koje ima položen stručni ispit u skladu sa ovim zakonom.“ „Za obavljanje poslova za bezbednost i zdravlje na radu i poslova odgovornog lica polaže se odgovarajući stručni ispit. Stručni ispit polaže se pred odgovarajućom komisijom koju obrazuje ministar nadležan za rad. Program, način i visinu troškove polaganja stručnog ispita propisuje ministar nadležan za rad.“

Struktura obuke BZR online

PREUZMITE PDF

Zakon

PREUZMITE PDF

KONTAKT

BSS AKADEMIJA

Savski nasip 5a (Brodarska bb), Novi Beograd
11000 Beograd, Republika Srbija

PIB: 111996854, MB: 21587591

office@bssakademija.com

Call Centar 0800 15 15 14

BSS Akademija je član BSS GRUPE.