Vežba evakuacije u slučaju požara u OŠ „Jovan Popović” u Sremskoj Mitrovici

Tačno u 10 sati oglasio se alarm za uzbunu Osnovne škole „Jovan Popović“ u našem gradu i stotine đaka krenulo je iz kabineta i učionice tokom praktične vežbe evakuacije zbog simulacije požara. Učenici su postupali u skladu sa propisima i oprezno reagovali dok su se spuštali niz stepenice škole.

Ideja ove vežbe je jačanje otpornosti naše lokalne zajednice, pre svega najmlađih, koji su osetljive grupe kada se desi neka katastrofa, kroz praktičnu vežbu ih edukujemo kako se ponašaju kada se desi požar. „Zahvalio bih se ovim putem BSS akademije koja je u saradnji sa Gradom sa Gradskom upravom za obrazovanje u svim školama organizovala divnu prezentaciju kako treba da se ponaša u ovakvim situacijama. Ovakve vežbe izuzetno su značajne za edukaciju dece i školskog osoblja, kako bi znali kako da adekvatno reaguju, u slučaju da se dogodi neka ista ili slična situacija koja iziskuje brzu reakciju. Danas je poslednja pokazna vežba, u svih ostalih 15 škola održane, 16, poslednja je bila u Popovićevoj školi“, rekao je Zoran Đurić načelnik Gradske uprave za obrazovanje.

Pokazna vežba kako se ponašati usled elementarne nepogode, u ovom slučaju konkretno požara izvedena je veoma efikasno. Đaci su pažljivo pratili uputstva koja su dobili od nastavnika iu koloni dvoje po dvoje, kroz evakuacione puteve, za nekoliko minuta došli do bezbednih lokacija u školskom dvorištu.

Slobodan Stojilković direktor Osnovne škole „Jovan Popović” kaže da nisu vežbali do sada ponašanje u sličnim situacijama: „Deca su bila iznenađena ovom aktivnošću, mada im je nešto nagovešteno kroz neku mini obuku, da postoji mogućnost da se nekad desi i neka elementarna nepogoda. u vidu požara u školi, konkretno nisu bila spremna ali je uspelo. Jako smo zadovoljni i da je objekat ispražen u nekom minimalnom vremenu koje smo predvideli, kao i kako je urađena sama koordinacija nastavnika i svih ostalih nas koji smo bili uključeni u vezu, bila je na vrhunskom nivou. Preko 400 dece danas je bilo u našem objektu i oni su ga za par minuta napustili i bili obezbeđeni u prostoru za evakuaciju.”

Učesnici starijih razreda bili su u smeni tokom vežbe i celu situaciju shvatili su ozbiljno, svi su vrlo brzo uspeli da se evakuišu. Bilo je potrebno nekoliko minuta da se cela škola okupi na evakuacionom mestu.

Tatjana Jovančević sekretar Crvenog krsta Sremska Mitrovica rekla je: „Kao i svaka krizna situacija uloga i zadatak Crvenog krsta jeste pomoći ugroženim. Tokom ove vežbe i simulacije ekipa prve pomoći Crvenog krsta izvršila je prihvat evakuisanih i povređenih učenika i izvršila saniranje povreda.”

Sam scenario vežbe obuhvatao je, pre svega, gašenje požara u objektu koji se desio, zatim evakuaciju učenika i zaposlenih i na kraju, pružanje pomoći povređenim licima. Ono što je cilj ove vežbe jeste svakako provera sistema smanjenja rizika od katastrofa na teritoriji Grada, a čine ga svi subjekti i snage koje učestvuju u akcijama zaštite i spasavanja.

Aleksandar Lazarević u ime BSS akademije izrazio je veliko zadovoljstvo što su učestvovali u pripremi, organizaciji i analizi ovakvih aktivnosti u Sremskoj Mitrovici: „Danas je 16. škola uradila opštu evakuaciju svih zaposlenih i dece. Nadam se da će se ove aktivnosti nastaviti dalje samo u Sremskoj Mitrovici, nego u celoj Srbiji. Pre svega cilj ove vežbe bilo je podizanje svesti zaposlenih u školama i učenika i upoznavanje sa osnovnim procedurama i postupcima prilikom opšte evakuacije ne samo kod požara, već u slučaju bilo koje vanredne situacije. Svi učesnici dali su svoj maksimum”

U realizaciji ove vežbe evakuacije učestvovala je Vatrogasno-spasilačka jedinica,

Crveni krst Sremske Mitrovice, zajedno sa BSS akademijom, uz podršku Grada Sremska Mitrovica.

izvor: sirmiuminfo.rs

Posebna obuka ZOP

Posebna obuka kandidata iz oblasti zaštite od požara – AKCIJA

BSS Akademija doo je pokrenula veliku letnju akciju osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara.

Obuka se realizuje online preko Moodle platforme za online obuku uz saglasnost Sektora za vanredne situacije, MUP-a Srbije.

Cena obuke po kandidatu iznosi 25.000,00 dinara bez uračunatog PDV.

Akcija traje od 01.07.2021. do 31.08.2021. godine

Prijavite se putem e_mail-a office@bssakademija.com ili preko Website www.bssakademija.com . Za dodatne informacije pozovite 0800 15 15 14 opcija 3

Osnovna obuka ZOP

Osnovna obuka zaposlenih iz oblasti zaštite od požara – AKCIJA

BSS Akademija doo je pokrenula veliku letnju akciju osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara.

Obuka se realizuje online preko Moodle platforme za online obuku.

Cena obuke po kandidatu iznosi 400,00 dinara bez uračunatog PDV.

Akcija traje od 01.07.2021. do 31.08.2021. godine

Prijavite svoje zaposlene putem e_mail-a office@bssakademija.com ili preko Website www.bssakademija.com . Za dodatne informacije pozovite 0800 15 15 14 opcija 3

Osposobljavanje za BZR

Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad – AKCIJA

BSS Akademija doo je pokrenula veliku letnju akciju osposobljavanja zaposlenih za bezbedan i zdrav rad.

Obuka se realizuje online preko Moodle platforme za online obuku.

Cena obuke po kandidatu iznosi 400,00 dinara bez uračunatog PDV.

Akcija traje od 01.07.2021. do 31.08.2021. godine

Prijavite svoje zaposlene putem e_mail-a office@bssakademija.com ili preko Website www.bssakademija.com . Za dodatne informacije pozovite 0800 15 15 14 opcija 3

Polaganje stručnog ispita VS

Zakazivanje termina za stručni ispit

Za 24.06.2021. godine zakazan je stručni ispit za dobijanje licence za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja. Ispit će biti održan u prostorijama BSS Group, Savski nasip 5A, Novi Beograd.

U toku je zakazivanje novih termina za realizaciju stručnih ispita iz oblasti zaštite od požara i upravljanja vanrednim situacijama. Očekuje se da će ispiti biti realizovani za 30 do 40 dana.

Rezultati stručnog ispita ZOP

Polaganje stručnog ispita

Na poslednjem stručnom ispitu iz oblasti zaštite od požara održanom 02.06.2021. godine ostvaren je zapažen rezultat. Čak 95% kandidata je sa uspehom položilo ispit.

Svi kandidati su pratili obuku online u organizaciji BSS Akademije.

Obuka po specijalnim pogodnostima

Dan studenata

Povodom 4. aprila, dana studenata, BSS Akademija je odlučila da svim studentimaRead More

Online obuke

BSS Akademija je prva i jedina kompanija u Srbiji koja organizuje obuke elektronskim putemRead More

BSS Akademija

Od juna meseca 2020. godine, BSS Akademija posluje kao zasebno pravno lice u sastavuRead More