Posebna obuka ZOP

Posebna obuka kandidata iz oblasti zaštite od požara – AKCIJA

BSS Akademija doo je pokrenula veliku letnju akciju osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara.

Obuka se realizuje online preko Moodle platforme za online obuku uz saglasnost Sektora za vanredne situacije, MUP-a Srbije.

Cena obuke po kandidatu iznosi 25.000,00 dinara bez uračunatog PDV.

Akcija traje od 01.07.2021. do 31.08.2021. godine

Prijavite se putem e_mail-a office@bssakademija.com ili preko Website www.bssakademija.com . Za dodatne informacije pozovite 0800 15 15 14 opcija 3

Osnovna obuka ZOP

Osnovna obuka zaposlenih iz oblasti zaštite od požara – AKCIJA

BSS Akademija doo je pokrenula veliku letnju akciju osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara.

Obuka se realizuje online preko Moodle platforme za online obuku.

Cena obuke po kandidatu iznosi 400,00 dinara bez uračunatog PDV.

Akcija traje od 01.07.2021. do 31.08.2021. godine

Prijavite svoje zaposlene putem e_mail-a office@bssakademija.com ili preko Website www.bssakademija.com . Za dodatne informacije pozovite 0800 15 15 14 opcija 3

Osposobljavanje za BZR

Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad – AKCIJA

BSS Akademija doo je pokrenula veliku letnju akciju osposobljavanja zaposlenih za bezbedan i zdrav rad.

Obuka se realizuje online preko Moodle platforme za online obuku.

Cena obuke po kandidatu iznosi 400,00 dinara bez uračunatog PDV.

Akcija traje od 01.07.2021. do 31.08.2021. godine

Prijavite svoje zaposlene putem e_mail-a office@bssakademija.com ili preko Website www.bssakademija.com . Za dodatne informacije pozovite 0800 15 15 14 opcija 3

Polaganje stručnog ispita VS

Zakazivanje termina za stručni ispit

Za 24.06.2021. godine zakazan je stručni ispit za dobijanje licence za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja. Ispit će biti održan u prostorijama BSS Group, Savski nasip 5A, Novi Beograd.

U toku je zakazivanje novih termina za realizaciju stručnih ispita iz oblasti zaštite od požara i upravljanja vanrednim situacijama. Očekuje se da će ispiti biti realizovani za 30 do 40 dana.

Rezultati stručnog ispita ZOP

Polaganje stručnog ispita

Na poslednjem stručnom ispitu iz oblasti zaštite od požara održanom 02.06.2021. godine ostvaren je zapažen rezultat. Čak 95% kandidata je sa uspehom položilo ispit.

Svi kandidati su pratili obuku online u organizaciji BSS Akademije.

Obuka po specijalnim pogodnostima

Dan studenata

Povodom 4. aprila, dana studenata, BSS Akademija je odlučila da svim studentimaRead More

Online obuke

BSS Akademija je prva i jedina kompanija u Srbiji koja organizuje obuke elektronskim putemRead More

BSS Akademija

Od juna meseca 2020. godine, BSS Akademija posluje kao zasebno pravno lice u sastavuRead More