Aktuelno

od 19-23.8.2019. realizovana Obuka za polaganje stručnog ispita za poslove lica za bezbednost i zdravlje na radu


od 23-27.9.2019. realizovana Obuka za polaganje posebnog stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja


od 21-25.10.2019. realizovana druga Obuka za polaganje posebnog stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja


od 28.10-29.11.2019. realizovana  Posebna obuka za polaganje stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara


od 2-11.12.209. realizovana druga Obuka za polaganje posebnog stručnog ispita za poslove lica za bezbednost i zdravlje na radu 


od 27.01-31.01.2020. realizovana treća Obuka za polaganje posebnog stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja

Obuka za polaganje posebnog stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana žaštite i spasavanja

Termin održavanja: 22.06-26.06. 2020. godine 

Mesto održavanja: BSS, Brodarska bb/II sprat, Novi Beograd

Broj nastavnih časova: 32

Vreme nastave: 15:30h-20h, radnim danima

Cena obuke: 35.000 RSD + PDV

Za kadnidate koji se prijave do 12.06.2020. cena obuke po kandidatu je  30.000 RSD bez PDV-a

* * Za troškove organizacije i polaganja stučnog ispita pred komisijom nadležnog ministarstva, prema Pravilniku o stručnom ispitu za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja (“Sl. glasnik RS” 20/19) po završetku obuke potrebno je uz prijavu za polaganje ispita, izvršiti uplatu u iznosu od 15.000 RSD bez PDV po kandidatu.

U narednom periodu će biti objavljeni termini sledećih obuka:

– Posebna obuka za polaganje stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara;

– Obuka za polaganje stručnog ispita iz oblasti bezbednost i zrdavlje na radu. 

 

Najava

Elektronska prijava


Obuka za polaganje posebnog stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana žaštite i spasavanjaPosebna obuka za polaganje stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara

Dodatna pitanja

Moj nalog