Digitalna učionica

Digitalna učionica

Digitalna učionica omogućava da se najsavremenije obuke izvode online, na daljinu, po potrebi korisnika, putem naše Moodle platforme, najsavremenijeg globalnog rešenja za institucije e-učenja, sa više od 120 miliona registrovanih korisnika.

BSS Akademija je prva i za sada jedina kompanija u Srbiji koja sve navedene usluge pruža elektronskim putem, odnosno online, koristeći Moodle platformu za online obuku.
BSS Akademija ima sve potrebne vladine licence za pružanje usluga obuke, kao i saglasnosti nadležnih ministarstava za sprovođenje onlajn obuka.

Za razliku od „klasičnog obrazovanja“ gde se proces nastave najčešće realizuje u učionici u kojoj su prisutni svi učenici u isto vreme, online obrazovanje omogućava polaznicima da se učenju posvete u ono vreme i na onom mestu koje njima najviše odgovara. Svaki polaznik je u prilici da da sadržaj obuke savladava sopstvenim tempom, što doprinosi pojačanoj individualizaciji i efikasnosti procesa učenja.

Materijali pomoću kojih polaznici stiču znanja sadrže tekstualne, audio i video elemente, čime se omogućava da polaznici koji preferiraju auditivni i vizuelni sadržaj uspešnije uče.

Rok za početak realizacije odabrane obuke iznosi manje od 24 sata, a trajanje zavisi od vrste obuke i zahteva polaznika.

Kada je reč o ocenjivanju, ne postoji mogućnost pogrešne procene, jer su obuke i testovi na samom kraju kreirani tako da se vrši automatsko i objektivno ocenjivanje.

Veća dostupnost
Prevazilaženje prostornih i vremenskih ograničenja
Prilagođavanje tempa učenja individualnim karakteristikama učenja
Uvid u sopstveni rad i napredak usmeravanje daljeg učenja u željenom pravcu
Praćenje individualnog napretka i završetka svake obuke
Objektivnost prilikom ocenjivanja

KONTAKT

BSS AKADEMIJA

Savski nasip 5a (Brodarska bb), Novi Beograd
11000 Beograd, Republika Srbija

PIB: 111996854, MB: 21587591

office@bssakademija.com

Call Centar 0800 15 15 14

BSS Akademija je član BSS GRUPE.